PPT nr. 5-2018 Radikalisering i skolen? Fra etnicitet og køn til muslimskhed, fælleshed og belonging Af ram Khawaja
PPT nr. 5-2018 Radikalisering i skolen? Fra etnicitet og køn til muslimskhed, fælleshed og belonging Af ram Khawaja

PPT nr. 5-2018 Radikalisering i skolen? Fra etnicitet og køn til muslimskhed, fælleshed og belonging Af ram Khawaja

Artiklen tager udgangspunkt i en case om en 14 årig skolepige som tilsyneladende bevæger sig i en religiøs radikaliseret retning. Casen anvendes til at tage fat i aktuelle teoretiske diskussioner om etnicitet, andethed, køn og belonging, og fokuserer på hvordan det som praktiker er muligt analysere problemstillingen med øje for den kompleksitet processer som radikalisering er indlejret i. Der argumenteres i denne forbindelse for en dynamisk og processuel forståelse af etnicitet og kultur, der i stedet for at se på kulturel eller religiøs andethed som definerende for den enkeltes adfærd ser på den enkeltes flerrettede positioneringer og søgen efter tilhørsforhold som væsentlige faktorer.
Køb
55 DKK
Download link til fil
Lignende
Vis alle arrow_right
PPT nr. 1-2018 Angstlidelser hos børn Af Mikael Thastum
PPT nr. 1-2018 Angstlidelser hos børn Af Mikael Thastum
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2018 Kognitiv adfærdsterapi med børn Af Sonja Breinholst, Bianca Munkebo Christiansen & Barbara Hoff Esbjørn
PPT nr. 1-2018 Kognitiv adfærdsterapi med børn Af Sonja Breinholst, Bianca Munkebo Christiansen & Barbara Hoff Esbjørn
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2018 Behandling af et barn med angst og trods Af Mette Maria Agner Pedersen og Barbara Hoff Esbjørn
PPT nr. 1-2018 Behandling af et barn med angst og trods Af Mette Maria Agner Pedersen og Barbara Hoff Esbjørn
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2018 OCD hos børn og unge – Tvangstanker og tvangshandlinger Af Marie Tolstrup
PPT nr. 1-2018 OCD hos børn og unge – Tvangstanker og tvangshandlinger Af Marie Tolstrup
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2018 Hjælp til Selvhjælp – et forældrebaseret kognitivt adfærdsterapeutisk selvhjælpsprogram Af Bianca Munkebo Christiansen, Barbara Hoff Esbjørn & Sonja Breinholst
PPT nr. 1-2018 Hjælp til Selvhjælp – et forældrebaseret kognitivt adfærdsterapeutisk selvhjælpsprogram Af Bianca Munkebo Christiansen, Barbara Hoff Esbjørn & Sonja Breinholst
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2018 Projekt Hjælp til Selvhjælp i Lyngby-Taarbæk kommune Af Jennifer Therese Løth
PPT nr. 1-2018 Projekt Hjælp til Selvhjælp i Lyngby-Taarbæk kommune Af Jennifer Therese Løth
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2018 Når almenpædagogikken bliver den bedste forebyggelse af angst Af Pernille Hviid, Barbara Hoff Esbjørn & Jakob Waag Villadsen
PPT nr. 1-2018 Når almenpædagogikken bliver den bedste forebyggelse af angst Af Pernille Hviid, Barbara Hoff Esbjørn & Jakob Waag Villadsen
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2018 Problematisk skolefravær Af Maria Cabo Dannow & Barbara Hoff Esbjørn
PPT nr. 1-2018 Problematisk skolefravær Af Maria Cabo Dannow & Barbara Hoff Esbjørn
Køb: 55 kr
PPT nr. 1-2018 Problematisk Gaming og Angst Af Patrick K. Bender
PPT nr. 1-2018 Problematisk Gaming og Angst Af Patrick K. Bender
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2018: PPT BLÅ SERIE NR. 35 Viden på arbejde i skolen – læreres og skolepædagogers engagement i problematikker om inklusion Af Line Lerche Mørck, Maj Sofie Rasmussen, Michael Lyhne og Jens Hansen Lund
PPT nr. 2-2018: PPT BLÅ SERIE NR. 35 Viden på arbejde i skolen – læreres og skolepædagogers engagement i problematikker om inklusion Af Line Lerche Mørck, Maj Sofie Rasmussen, Michael Lyhne og Jens Hansen Lund
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2018: PPT BLÅ SERIE NR. 35 Rekontekstualisering af forskningsviden i lærerens praksis Af Jens H. Lund og Maj Sofie Rasmussen
PPT nr. 2-2018: PPT BLÅ SERIE NR. 35 Rekontekstualisering af forskningsviden i lærerens praksis Af Jens H. Lund og Maj Sofie Rasmussen
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2018: PPT BLÅ SERIE NR. 35 Livsførelseslisten i indskolingen – ‘Just in time’-viden som udvidelse af praksis Af Line Lerche Mørck og Mikkel Østergaard
PPT nr. 2-2018: PPT BLÅ SERIE NR. 35 Livsførelseslisten i indskolingen – ‘Just in time’-viden som udvidelse af praksis Af Line Lerche Mørck og Mikkel Østergaard
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2018: PPT BLÅ SERIE NR. 35 Forord til delprojektet: Den nye fortælling: Fra socialt belastet skole til en skole med høj faglighed og trivsel for alle elever Af Michael Lyhne
PPT nr. 2-2018: PPT BLÅ SERIE NR. 35 Forord til delprojektet: Den nye fortælling: Fra socialt belastet skole til en skole med høj faglighed og trivsel for alle elever Af Michael Lyhne
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2018: PPT BLÅ SERIE NR. 35 Øget faglighed som eksklusionsmekanisme – og eksperimentering med “smooth room” og mere åbne opgaver Af Michael Lyhne
PPT nr. 2-2018: PPT BLÅ SERIE NR. 35 Øget faglighed som eksklusionsmekanisme – og eksperimentering med “smooth room” og mere åbne opgaver Af Michael Lyhne
Køb: 55 kr
PPT nr. 2-2018: PPT BLÅ SERIE NR. 35 Hvorfor er han aldrig fagligt aktiv, trods særlig tilrettelagte opgaver og computer? – et eksperiment med bevægelige værksteder i undervisningen Af Michael Lyhne
PPT nr. 2-2018: PPT BLÅ SERIE NR. 35 Hvorfor er han aldrig fagligt aktiv, trods særlig tilrettelagte opgaver og computer? – et eksperiment med bevægelige værksteder i undervisningen Af Michael Lyhne
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2018: Ensomhed hos børn og unge med autisme Af Anne Sofie Bjerre Lunkeit, Mette Elmose og Mathias Lasgaard
PPT nr. 3-2018: Ensomhed hos børn og unge med autisme Af Anne Sofie Bjerre Lunkeit, Mette Elmose og Mathias Lasgaard
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2018: Børn lærer og udvikler sig gennem hvordan deres deltagelse i forskellige praksissammenhænge spiller sammen Af Mariane Hedegaard
PPT nr. 3-2018: Børn lærer og udvikler sig gennem hvordan deres deltagelse i forskellige praksissammenhænge spiller sammen Af Mariane Hedegaard
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2018: Inklusionens udfordring: Børn med usynlige handicap Af Louise Bøttcher
PPT nr. 3-2018: Inklusionens udfordring: Børn med usynlige handicap Af Louise Bøttcher
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2018: Psykologen som konsulent i fælles refleksionsrum med rådsøger – rettet mod udviklingspsykologisk praksis- udvikling for børn i bekymringsområder Af Mariane Hedegaard
PPT nr. 3-2018: Psykologen som konsulent i fælles refleksionsrum med rådsøger – rettet mod udviklingspsykologisk praksis- udvikling for børn i bekymringsområder Af Mariane Hedegaard
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2018: Interaktionsobservation som grundlag for intervention omkring førskolebarnet med synsnedsættelse Af Birgit Irene Puch Jørgensen
PPT nr. 3-2018: Interaktionsobservation som grundlag for intervention omkring førskolebarnet med synsnedsættelse Af Birgit Irene Puch Jørgensen
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2018: Forudsigelse af alvorlige afkodnings­ vanskeligheder i 2. klasse på basis af testresultater i 0. og 1. klasse Af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro
PPT nr. 3-2018: Forudsigelse af alvorlige afkodnings­ vanskeligheder i 2. klasse på basis af testresultater i 0. og 1. klasse Af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro
Køb: 55 kr
PPT nr. 3-2018: Professionel kompetenceudvikling og social ulighed i dagtilbud - Et casestudie af en videns- og praksisbaseret innovativ indsats i dagtilbud Af Bente Jensen og Ulrik Brandi
PPT nr. 3-2018: Professionel kompetenceudvikling og social ulighed i dagtilbud - Et casestudie af en videns- og praksisbaseret innovativ indsats i dagtilbud Af Bente Jensen og Ulrik Brandi
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2018: Hvornår bliver børns skærmbrug skadelig? Et litteraturstudie Af Stella Karina Mezzolla Pedersen
PPT nr. 4-2018: Hvornår bliver børns skærmbrug skadelig? Et litteraturstudie Af Stella Karina Mezzolla Pedersen
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2018: Et ungdomsliv i limbo Perspektiver på livet som uledsaget ung med flygtningebaggrund og kampen for subjektivitet Af Ida Astrup Jørgensen
PPT nr. 4-2018: Et ungdomsliv i limbo Perspektiver på livet som uledsaget ung med flygtningebaggrund og kampen for subjektivitet Af Ida Astrup Jørgensen
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2018: HELT PERFEKT? Perfektionisme under lup: Et bud på forebyggelse og behandling af perfektionisme hos unge kvinder Af Sanne Østergaard Nissen
PPT nr. 4-2018: HELT PERFEKT? Perfektionisme under lup: Et bud på forebyggelse og behandling af perfektionisme hos unge kvinder Af Sanne Østergaard Nissen
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2018: En invitasjon til utviklende prosesser – hvordan fagpersonen kan innby folk til refleksive og samskapende prosesser Af Luuk L. Westerhof og Svenn Erik Knutsen
PPT nr. 4-2018: En invitasjon til utviklende prosesser – hvordan fagpersonen kan innby folk til refleksive og samskapende prosesser Af Luuk L. Westerhof og Svenn Erik Knutsen
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2018: Afmagtsprocesser i skolens fællesskaber Af Christina Holm Poulsen
PPT nr. 4-2018: Afmagtsprocesser i skolens fællesskaber Af Christina Holm Poulsen
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2018: Komplekse interventioner i PPR – et pilotprojekt Af Ole Steen Kristensen
PPT nr. 4-2018: Komplekse interventioner i PPR – et pilotprojekt Af Ole Steen Kristensen
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2018: Kompenserende it til ordblinde: en støtte eller en sovepude? Af Elisabeth Arnbak og Dorthe Klint Petersen
PPT nr. 4-2018: Kompenserende it til ordblinde: en støtte eller en sovepude? Af Elisabeth Arnbak og Dorthe Klint Petersen
Køb: 55 kr
PPT nr. 4-2018: Fagideologiske og etiske utfordringer i den pedagogisk-psykologiske tjenesten. Af Finn Hesselberg
PPT nr. 4-2018: Fagideologiske og etiske utfordringer i den pedagogisk-psykologiske tjenesten. Af Finn Hesselberg
Køb: 55 kr
PPT nr. 5-2018 Når man er vært for meget – et PPR i udvikling Af Lene Tanggaard
PPT nr. 5-2018 Når man er vært for meget – et PPR i udvikling Af Lene Tanggaard
Køb: 55 kr
PPT nr. 5-2018 Kontekst management som praksisform Af Jørn Nielsen
PPT nr. 5-2018 Kontekst management som praksisform Af Jørn Nielsen
Køb: 55 kr
PPT nr. 5-2018 PPR-psykologen som den Gode og Årvågne Vært Vært: Paradigmer og Positioner Af Vibe Strøier
PPT nr. 5-2018 PPR-psykologen som den Gode og Årvågne Vært Vært: Paradigmer og Positioner Af Vibe Strøier
Køb: 55 kr
PPT nr. 5-2018 PPR som organisationskonsulenter – Den lille Revolution som er på vej? Af Camille Leicht, Morten Novrup Henriksen og Thomas Lundby
PPT nr. 5-2018 PPR som organisationskonsulenter – Den lille Revolution som er på vej? Af Camille Leicht, Morten Novrup Henriksen og Thomas Lundby
Køb: 55 kr
PPT nr. 5-2018 Vi lærer ved at bruge det, vi lærer – Afprøvende læringsfællesskaber omkring kerneopgaven i PPR Af Sara Bork, Louise Einspor og Lone Hygum
PPT nr. 5-2018 Vi lærer ved at bruge det, vi lærer – Afprøvende læringsfællesskaber omkring kerneopgaven i PPR Af Sara Bork, Louise Einspor og Lone Hygum
Køb: 55 kr
PPT nr. 5-2018 ‘Sampraksis’ som tværprofessionel samarbejdsform Af Hanne Bisgaard Jensen, Anne-Mette Lyngvold Nielsen og Maria Hedegaard
PPT nr. 5-2018 ‘Sampraksis’ som tværprofessionel samarbejdsform Af Hanne Bisgaard Jensen, Anne-Mette Lyngvold Nielsen og Maria Hedegaard
Køb: 55 kr
PPT nr. 5-2018 Ensom Ulv – fri Fugl: Psykologfaglig kompetenceudvikling i PPR via kollaborativt samarbejde Af Sanne Birk Christensen og Abigael Cora Smith
PPT nr. 5-2018 Ensom Ulv – fri Fugl: Psykologfaglig kompetenceudvikling i PPR via kollaborativt samarbejde Af Sanne Birk Christensen og Abigael Cora Smith
Køb: 55 kr
PPT nr. 5-2018 Hvis vi tror på, at børn lærer i sociale fællesskaber – hvorfor tror vi så, at voksne lærer i et lukket møderum? Af Anne Suurballe Tornelund, Christina Keis Jakobsen og Sara Hedegaard Jensen
PPT nr. 5-2018 Hvis vi tror på, at børn lærer i sociale fællesskaber – hvorfor tror vi så, at voksne lærer i et lukket møderum? Af Anne Suurballe Tornelund, Christina Keis Jakobsen og Sara Hedegaard Jensen
Køb: 55 kr
PPT nr. 6-2018 Et indledende skøn over køn Af Jens Christian Nielsen og Helle Rabøl Hansen
PPT nr. 6-2018 Et indledende skøn over køn Af Jens Christian Nielsen og Helle Rabøl Hansen
Køb: 55 kr
PPT nr. 6-2018 Struktur, der kønner Af Inge Henningsen
PPT nr. 6-2018 Struktur, der kønner Af Inge Henningsen
Køb: 55 kr
PPT nr. 6-2018 12-tallets piger Af Helle Rabøl Hansen
PPT nr. 6-2018 12-tallets piger Af Helle Rabøl Hansen
Køb: 55 kr
PPT nr. 6-2018 En hyldest til de afslappede drenge: Køn og motivation på STX Af Mette Lykke Nielsen, Mette Pless og Susanne Murning
PPT nr. 6-2018 En hyldest til de afslappede drenge: Køn og motivation på STX Af Mette Lykke Nielsen, Mette Pless og Susanne Murning
Køb: 55 kr
PPT nr. 6-2018 Hvorfor taler vi ikke om 12-talsdrenge? Et kønnet forhold til karakterer og dygtighed Af Ida Ebdrup
PPT nr. 6-2018 Hvorfor taler vi ikke om 12-talsdrenge? Et kønnet forhold til karakterer og dygtighed Af Ida Ebdrup
Køb: 55 kr
PPT nr. 6-2018 Er en karriere inden for elitesport kun for drenge? Om kønnede positioner i uddannelse og elitesport Af Jens Christian Nielsen & Jesper Stilling Olesen
PPT nr. 6-2018 Er en karriere inden for elitesport kun for drenge? Om kønnede positioner i uddannelse og elitesport Af Jens Christian Nielsen & Jesper Stilling Olesen
Køb: 55 kr
PPT nr. 6-2018 ‘Min kæreste ville aldrig vælge sådan et fag!’ – Uddannelser som kønnede og maskuliniserende Af Steen Baagøe Nielsen
PPT nr. 6-2018 ‘Min kæreste ville aldrig vælge sådan et fag!’ – Uddannelser som kønnede og maskuliniserende Af Steen Baagøe Nielsen
Køb: 55 kr
PPT nr. 6-2018 Når en kønsneutral pædagogik ikke slår til i skolen En forskningsbaseret debatartikel Af Tekla Canger
PPT nr. 6-2018 Når en kønsneutral pædagogik ikke slår til i skolen En forskningsbaseret debatartikel Af Tekla Canger
Køb: 55 kr
PPT nr. 6-2018 Den (ikke)ideelle elev Social ulighed i skolen gennem et intersek- tionalitets- perspektiv på køn, etnicitet og social klasse Af Laila Colding Lagermann
PPT nr. 6-2018 Den (ikke)ideelle elev Social ulighed i skolen gennem et intersek- tionalitets- perspektiv på køn, etnicitet og social klasse Af Laila Colding Lagermann
Køb: 55 kr